Untitled Document

Hospicjum

Hospicjum nyskie (NZOZ Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie) opiekę nad pacjentami i ich rodzinami realizuje w trzech obszarach:

Siedziba

Siedziba nyskiego Hospicjum to wysłużony budynek typu willowego, pamiętający czasy dwudziestolecia międzywojennego. Swój pierwotny charakter mieszkalny tracił on stopniowo w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zakończonego dopiero co stulecia, przechodząc na skarb państwa i służąc rozmaitym celom administracyjno-użytkowym. Hospicjum rozpoczynające tam działalność w roku 1994 dzieliło go jeszcze z ostatnimi lokatorami. Gdy w r. 2001 ówczesne Stowarzyszenie "Auxilium" przejęło Hospicjum od nyskiego szpitala, wzięło ów dom od Starostwa w czasowe użyczenie, a następnie, na przełomie 2002/2003, wykupiło całą posesję na własność. Akt własności pozwolił Stowarzyszeniu zadziałać po gospodarsku, czego efektem stało się najpierw stopniowe wyremontowanie i zaadaptowanie wnętrza obiektu do potrzeb opieki paliatywnej, a następnie wyposażenie Hospicjum w windę typu szpitalnego i tak bardzo potrzebny "pokój pożegnań", wreszcie - rozbudowa Hospicjum oraz wykonanie nowej elewacji i parkingu na placu hospicyjnym.

Pozyskiwanie środków finansowych

Środki finansowe na tego rodzaju działania inwestycyjne nie mogą, oczywiście, pochodzić z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia; Stowarzyszenie musi je pozyskiwać samo, w sposób przewidziany w Statucie, czyli drogą zbiórek publicznych, koncertów i aukcji, pozyskiwania dotacji od instytucji i władz samorządowych oraz przyjmowania darowizn od osób fizycznych i prawnych. Szczególne znaczenie w procesie budowy windy i rozbudowy Hospicjum miały uczynność i szczodrość nyskich przedsiębiorców i handlowców; znalazło to swoje odzwierciedlenie na pamiątkowej tablicy, umieszczonej przy wejściu do windy. Jednocześnie szczególnie wzruszająca jest ofiarność licznych indywidualnych darczyńców, którzy - sami niewiele mając - dzielą się z Hospicjum wedle swych możliwości. Bardzo pożyteczna okazuje się instytucja "jednego procenta"; Stowarzyszenie, jako "organizcja pożytku publicznego", pozyskuje ta drogą co roku znaczącą pomoc materialną.

 

 Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie Sprawozdania

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone