Untitled Document

Poradnia Opieki Paliatywnej

Poradnia zlokalizowana jest w budynku Hospicjum Stacjonarnego. Przyjmuje się w niej pacjentów, u których stwierdzono zaawansowaną chorobę nowotworową, a którzy mają możność samodzielnego poruszania się. Przyjmuje się też rodziny pacjentów, przychodzące w imieniu swoich chorych domowników.

NZOZ Hospicjum Św. Arnolda Janssena Stowarzyszenia Auxilium w Nysie działa na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - dlatego dla pacjentów włączonych w powszechny system składki zdrowotnej świadczenia w Hospicjum są nieodpłatne.

Hospicjum nyskie realizuje ponadto opiekę paliatywną w jeszcze jednym obszarze, mianowicie w odniesieniu do rodzin zmarłych pacjentów. Jest to działanie zwane "opieką nad osieroconymi", a wynika z definicji opieki paliatywnej, przyjętej przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Wedle tej definicji, opieka ta winna dotyczyć, oprócz samych pacjentów, także tych osób, które przeżywają dojmujące poczucie straty po odejściu kogoś bliskiego. Nie każda z osób znajdujących się w żałobie wymaga takiej opieki; w świetle doświadczeń nyskiego Hospicjum, zapotrzebowanie na spotkania i rozmowy wspierające przejawia ok. 25 - 30 procent rodzin, do których Hospicjum kieruje swoje zaproszenie w tym względzie.

Spotkania takie, określane jako "Grupa Wsparcia", przeprowadza się przeważnie raz w miesiącu; liczba uczestników wynosi zwykle od dziesięciu do piętnastu, przy czym połowa to osoby, które już przynajmniej raz w "Grupie Wsparcia" brały udział, a połowa to osoby nowe, z grona tych, których bliscy zmarli w ostatnich tygodniach. Spotkanie "Grupy Wsparcia" prowadzi kapelan wraz z psychologiem, przychodzą także za każdym razem 2 - 3 pielęgniarki; ich obecność pozwala "Osieroconym" odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.

Comiesięczne spotkanie "Grupy wsparcia"

Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone