Untitled Document

Wolontariat

W opiece hospicyjnej ważną rolę odgrywa wolontariat - ochotnicza służba na rzecz pacjentów i ich rodzin. Służba taka jest bardzo potrzebna, a nawet niezbędna w sytuacji tak trudnej, jak opieka nad umierającymi. Niejeden z nas, odwiedzając w szpitalu ciężko chorego krewnego, występował spontanicznie w roli wolontariusza, aby odciążyć zaganianą pielęgniarkę czy salową; niejeden z nas rozumie, że bez tej spontanicznej pomocy opieka nad udręczonym pacjentem - naszym bliskim - byłaby z konieczności mniej doskonała.

Być wolontariuszem - to chcieć czynić dla kogoś obcego to dobro, które z naturalnego odruchu serca czyniłoby się dla własnego umierającego ojca czy matki; to dobrowolne poświęcenie własnego czasu, własnych chwil ewentualnego odpoczynku, na rzecz tych, którzy naszej życzliwej obecności tak bardzo potrzebują.

Wolontariat

Wolontariusz nie zawsze może wyręczyć pielęgniarkę (chyba że ma odpowiednie kwalifikacje, czyli może być wolontariuszem medycznym). Może za to zawsze spełniać różne czynności pomocnicze i organizacyjne. Do wykonywania niektórych z nich - np. do towarzyszenia chorym - niezbędne jest przeszkolenie, możliwe do odbycia w naszym Hospicjum. Do innych czynności - np. administracyjnych, socjalnych, organizacyjnych - może wykorzystać własne, posiadane już kwalifikacje. Możliwe jest także sporadyczne, tzw. akcyjne wchodzenie w rolę wolontariusza przy okazji np. zbiórek pieniężnych dla Hospicjum; wtedy takie czy inne kwalifikacje mają mniejsze znaczenie.

Jednakże bez względu na rodzaj sprawowanego wolontariatu zawsze najważniejsza jest bezinteresowna chęć poświęcenia własnego czasu, co w sytuacji permanentnego niedofinansowania polskich hospicjów ma ogromne znaczenie.

Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone